Διαλυτικό Νίτρο “UNO R”

Κωδικός:uno
Εικόνες:
Technical files:
SDS files:

Το “UNO R“, είναι ένα διαλυτικό Νίτρο Γενικής Χρήσης ταχυστέγνωτο κυρίως για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες ή υψηλό ποσοστό υγρασίας, το οποίο δεν περιέχει χλωριωμένους υδρογονάνθρακες, πλήρως εναρμονισμένο με τη Νομοθεσία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατάλληλο για διάλυση βερνικοχρωμάτων, καθώς και αντισκουριακών υποστρωμάτων,  κατά την εφαρμογή τους με τη χρήση πινέλου, πιστολιού ή ρολού